ZWROTY I REKLAMACJE


ZWROTY
Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, poza salonem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem.

Koszt odesłania towaru w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi kupujący.

Instrukcja zwrotu towaru:
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie lub wypełnić formularz zwrotu  zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać drogą mailową sklep@celebrity-club.pl

Klient zobowiązany jest do zwrotu zamówionego Towaru na adres korespondencyjny Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Do odsyłanego Towaru należy załączyć dokument sprzedaży. Uprzejmie informujemy, że zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar powinien posiadać wszystkie metki oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.  
      
Celebrity Club Limited 

Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

Tel. +48 22 630 68 75, +48 501 203 756Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny złożą Państwo inną dyspozycję. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 


Poniesiony dodatkowy koszt wybrania droższego sposobu transportu (przesyłka za pobraniem) wynoszący 5zł nie bedzie zwracany.

 

REKLAMACJE
W celu zgłoszenia reklamacji Prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji
Wypełniony formularz bądź też oświadczenie o składanej reklamacji prosimy wysłać drogą mailową na  adres sklep@celebrity-club.pl


Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres:

Celebrity Club Limited

Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

Tel. +48 22 630 68 75, +48 501 203 756


albo złożyć osobiście pod adresem jak wyżej.


Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji towarów. O decyzji Rzeczoznawcy zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.

Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej link). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: link. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.


Filtry

Cena

0 PLN - 2220 PLN